Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Liên quan đến việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa và tàu cát “rút ruột” sông Cầu, Bộ Giao thông Vận tải chính thức có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong đó nhấn mạnh thống nhất với ý kiến của Cục Đường thủy về tạm dừng thi công dự án nạo vét tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia và kết hợp tận thu sản phẩm đoạn cạn từ Km1+000-Km30+000 trên sông Cầu giáp ranh hai tỉnh Bắc Ninh-Bắc Giang.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, từ năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải đã tạm dừng cấp mới dự án xã hội hóa nạo vét duy tu trên các tuyến luồng hàng hải. Đến thời điểm này, phía Bộ chỉ chấp thuận chủ trương thực hiện một dự án mới trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên cơ sở có văn bản đồng thuận của địa phương.

Thứ trưởng Nhật cho rằng, việc thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia tại các đoạn cạn không đảm bảo chuẩn tắc, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế là cần thiết.

Trước khi chấp thuận chủ trương thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã lấy ý kiến của địa phương. Theo quy định, sau khi có ý kiến thống nhất chủ trương của địa phương, thực hiện lập dự án và phải có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện việc đăng ký sản phẩm tận thu với địa phương thì dự án mới được ký hợp đồng thi công. Trong quá trình thực hiện dự án, cần được quản lý, giám sát chặt chẽ của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và sự đồng thuận, phối hợp của địa phương.

[Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an làm rõ việc đe dọa chủ tịch tỉnh Bắc Ninh]

Theo báo cáo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trong năm 2016, dự án tạm dừng thi công từ ngày 11/3 đến ngày 30/11 theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để đo đạc kiểm tra đánh giá lại sự cần thiết của việc khơi thông luồng tuyến của dự án.

Để khảo sát lại toàn tuyến sông cầu, đánh giá sự cần thiết để tiếp tục thực hiện dự án, kết quả đo ngẫu nhiên 4/11 đoạn cạn thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh (do đơn vị đo đạc độc lập là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Đông Bắc thực hiện bằng máy đo sâu, hồi âm vào ngày 9/1 với sự chứng kiến của một số sở, ngành của địa phương) cho thấy, có 3 đoạn thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh là Km7+350-Km7+575, Km8+325-Km8+450, Km10+300-Km 10+625 chưa đạt chuẩn tắc luồng chạy tàu theo thiết kế.

Trước đó, kết quả đo vào tháng 10/2016 tại 7 đoạn cạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và 5 đoạn thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng cho thấy các đoạn trên chưa đạt chuẩn tắc thiết kế.

Trên cơ sở hiện trường các khu vực có phương tiện mắc cạn, không bảo đảm an toàn hoạt động vận tải trên tuyến, căn cứ kết quả kiểm tra, đo đạc, khảo sát lại các đoạn cạn thuộc dự án, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho nhà đầu tư được tiếp tục triển khai thi công các đoạn cạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đế đảm bảo an toàn giao thông thủy, đáp ứng mục tiêu chung của dự án.

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 1689/BGTVT-KCHT ngày 22/2/2017 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư để tiếp tục thi công nạo vét tại những vị trí chưa đảm bảo chuẩn tắc luồng.

Ngày 8/3 vừa qua, Cục Đường thủy nội địa đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc xin tạm dừng dự án nạo vét luồng lạch trên sông Cầu, Bộ đã thống nhất với ý kiến của Cục về việc này.

Về văn bản "kêu cứu" số 55/UBND-NN.TN ngày 9/3/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường thủy nội địa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ và báo cáo Bộ./.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau "bảo kê," đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2017 về việc thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.