Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam hồi tháng 7/2015. (Ảnh: mt.gov.vn)

Lãnh đạo ngành giao thông khẳng định, ông Nguyễn Xuân Sang khi được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trên cơ sở các tiêu chuẩn, qui trình thủ tục đúng theo quy định hiện hành.

Nói điều này trong cuộc họp báo Chính phủ tối 3/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, việc bổ nhiệm ông Sang đã được ngành giao thông căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ được Bộ Nội vụ ban hành.

Trả lời cho câu hỏi ông Sang được bổ nhiệm khi chưa đạt yêu cầu là chuyên viên chính trở lên, ông Đông lưu ý, quy định ghi rõ, cán bộ “đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên chính trở lên” chứ không phải là “đang giữ ngạch chuyên viên chính.”

“Đồng chí Sang đã tham gia thi nâng ngạch chuyên chính năm 2014 với kết quả đạt nhưng chỉ tiêu năm đó hạn chế,” Thứ trưởng Đông nói.

Cũng theo Thứ trưởng, ông Sang được bổ nhiệm vào tháng 7/2015, lúc này ông giữ chức Giám đốc Cảng vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sang cũng được đào tạo chuyên ngành kỹ sư tàu biển, là cử nhân luật, học vị tiến sỹ, có 26 năm kinh nghiệm và 23 năm chuyên môn trong công tác hàng hải.

“Trên cơ sở các tiêu chuẩn, qui trình thủ tục bổ nhiệm đúng theo qui định hiện hành,” Thứ trưởng khẳng định./.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông lên tiếng vụ bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.