Dịch vụ vận tải hành khách tại bến xe Lương Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường vừa ký Công văn số 11473 /BGTVT-VT gửi các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác quản lý giá và thực hiện kê khai giá tại đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn.

Bộ Giao thông Vận tải nhận định trong những ngày gần đây giá nhiên liệu liên tục được điều chỉnh theo xu hướng giảm rõ rệt; trước tình hình đó ngày 25/8/2015 Bộ Tài chính đã có Công văn số 11707/BTC-QLG về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ôtô, đảm bảo giá cước vận tải điều chỉnh phù hợp với mức giảm của giá nhiên liệu, từ đó góp phần giảm giá thành các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ khác, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan về quản lý giá cước vận tải tại địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai và niêm yết giá cước vận tải theo quy định tại Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ôtô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị Hiệp hội Vận tải ôtô tại địa phương tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện kê khai và niêm yết giá cước theo quy định; đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh giảm giá cước vận tải đường bộ phù hợp theo mức giảm giá nhiên liệu.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải địa phương báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về kết quả triển khai thực hiện trước ngày 30/9/2015./.