''Bo Ke hoach va Dau tu phai di tien phong trong cai cach, doi moi'' hinh anh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 18/7, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đi tiên phong trong cải cách, đổi mới nền kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả đạt được của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, ngành kế hoạch, đầu tư, thống kê nói chung thời gian qua.

Đặc biệt, bộ đã chủ trì, nghiên cứu công phu tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ để Bộ Chính trị đề án thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài tới đây. Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về vấn đề quan trọng này.

[Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tạo cơ hội duy trì ổn định kinh tế vĩ mô]

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực chủ trì, xây dựng Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với cách làm bài bản, khoa học, chuyên nghiệp hơn các năm trước, giúp Chính phủ kịp thời quán triệt nhận thức và hành động tới các bộ, ngành, địa phương ngay từ đầu năm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt phương châm hành động của Chính phủ, coi trọng tinh thần “bứt phá” trong chủ động tham mưu các vấn đề kinh tế- xã hội.

“Bên cạnh lập danh mục công trình, dự án và sắp xếp vốn liếng thực hiện, ngành Kế hoạch và Đầu tư phải xác định nhiệm vụ chính, bao trùm là kiến tạo phát triển thông qua xây dựng thể chế chính sách để vận hành nền kinh tế. Trong bối cảnh các mô hình kinh tế mới ra đời trên nền tảng công nghệ thì đây là cơ hội để chúng ta rút ngắn khoảng cách phát triển nếu biết hành động đúng và đi đúng đường,” Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ tới ngành kế hoạch và đầu tư.

''Bo Ke hoach va Dau tu phai di tien phong trong cai cach, doi moi'' hinh anh 2Quang cảnh buổi sơ kết. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Phó Thủ tướng yêu cầu “Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là một Trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, đi tiên phong trong cải cách, đổi mới nền kinh tế.”

Bộ cần nghiên cứu thành lập Tổ công tác giúp rà soát, liệt kê danh mục các vướng mắc trong thể chế, cản trở sự phát triển, đồng thời định hướng khắc phục sửa chữa và kiến nghị các thể chế kinh tế mới phải thử nghiệm để đón bắt xu hướng mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện xây dựng pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, tập trung tạo ra chuyển biến căn bản trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA, trái phiếu Chính phủ, hỗ trợ việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế tập thể, chọn lọc đầu tư nước ngoài, sớm triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021-2025.

Ngành kế hoạch và đầu tư tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)