Lễ công bố thành lập Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố thành lập Cục Quan hệ lao động và Tiền lương với nhiệm vụ thưc hiện quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động, tiền lương.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi lễ ra mắt Cục Quan hệ lao động và Tiền lương do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 30/5 tại Hà Nội.

[Đổi mới quan hệ lao động là "chìa khóa" để hưởng lợi từ hội nhập]

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Vụ Lao động-Tiền lương và Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Nhiệm vụ của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương là nghiên cứu, xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, quan hệ lao động, tiền lương, hoạt động của các tổ chức đại điện người lao động.

Tại buổi lễ ra mắt, bà Tống Thị Minh nguyên là Vụ trưởng Vụ Lao động-Tiền lương đã được Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung quyết định bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. Ông Tống Văn Lai, ông Lê Xuân Thành là Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có trách nhiệm quản lý nhà nước về lao động như: Hợp đồng lao động, cho thuê lại lao độn, kỷ luật lao động, chính sách lao động, chế độ riêng đối với lao động nữ…

Đối với lĩnh vực quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có nhiệm vụ quản lý nhà nước về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập về, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, giải pháp hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa…

Ngoài ra, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng phụ trách việc quy định, quản lý về tiền lương tối thiểu, nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp…

Đặc biệt, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương là đơn vị phụ trách đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động. Đây là một nhiệm vụ mới của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định tại Luật Lao động./.