Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 25/2, tại Hà Nội, lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương và Lễ trao tặng Huân chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” cho các lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đã diễn ra.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương đã luôn có sự phối hợp chặt chẽ ở tất cả các cấp và trên tất cả các mặt công tác trong những năm qua, góp phần quan trọng bảo đảm các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, toàn diện​.

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế tiếp tục thay đổi nhanh chóng, đất nước đang hội nhập sâu rộng, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các bộ, ban, ngành càng phải phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối ngoại nói chung và của hai cơ quan nói riêng, trước hết là trong việc quán triệt, phổ biến và triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Việc Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương được ký kết là sự thể chế hóa quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan, là cơ sở pháp lý tạo thuận lợi cho các đơn vị của Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương tăng cường hợp tác hiệu quả, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại được Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và các lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, biểu dương những đóng góp của các lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đối với công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan trong việc phổ biến, quán triệt, hướng dẫn đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoạch định chính sách và kiến nghị chủ trương lên lãnh đạo cấp cao về đối ngoại; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp cao, phục vụ tốt các chuyến thăm nước ngoài và các hoạt động đối ngoại khác của lãnh đạo cấp cao; xây dựng và triển khai nhiều Đề án đối ngoại quan trọng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi thông tin, tuyền truyền đối ngoại...

Để Quy chế phối hợp thực hiện có hiệu quả, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Quy chế; xây dựng các kế hoạch hợp tác cụ thể, có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước./.