Bo nhiem ong Le Ngoc Lam giu chuc vu Tong Giam doc BIDV hinh anh 1Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIDV. (Nguồn: BNews)

Chiều 12/3, tại Trụ sở chính 194 Trần Quang Khải, Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức công bố Quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy BIDV và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc BIDV đối với ông Lê Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo có ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các đơn vị chức năng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt của BIDV.

[BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 13.000 tỷ đồng năm 2021]

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố Quyết định chuẩn y, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công cho biết việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Ngọc Lâm là một bước tiến quan trọng trong việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV, qua đó sẽ giúp tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của BIDV - một doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết: "Việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm với vị trí Tổng Giám đốc BIDV sẽ giúp ngân hàng tăng cường năng lực quản trị điều hành để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển 2021-2025, tầm nhìn 2030 của BIDV; thể hiện tốt hơn vai trò chủ lực, chủ đạo của ngân hàng thương mại nhà nước trong thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ phát triển kinh tế đất nước."

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BIDV, bày tỏ cảm ơn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng và Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị BIDV đã tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lê Ngọc Lâm cam kết trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành BIDV lãnh đạo, điều hành hoạt động của BIDV đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của BIDV, ông Lê Ngọc Lâm đã được Đại hội bầu tham gia Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, là Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Cử nhân tiếng Anh. Ông bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1997 và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo.

Từ tháng 3/2009, ông là Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV.

Từ tháng 10/2010, ông là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1. Từ tháng 4/2012, ông là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV. Từ tháng 4/2013, ông là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV.

Từ ngày 15/01/2015, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Từ 15/11/2018, ông được giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.

Ngày 12/3/2021, ông được Đại hội đồng cổ đông BIDV bầu tham gia Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 và được Hội đồng quản trị giao giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc BIDV./. 

Thúy Hà (Vietnam+)