Bo Noi vu Campuchia cong nhan ong Kem Sokha la chu tich CNRP hinh anh 1Ông Kem Sokha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 5/4 đã ra văn bản, chính thức công nhận ông Kem Sokha là Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập sau cuộc bầu cử lại hôm 2/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, thông báo ngày 5/4 của Bộ Nội vụ nêu rõ, cơ quan này công nhận ông Kem Sokha là Chủ tịch CNRP; xác nhận việc CNRP rút khẩu hiệu "Đổi xã trưởng phục vụ đảng bằng xã trưởng phục vụ dân" khỏi chính sách tranh cử 5 điểm của đảng này trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên Bộ trên cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương CNRP bầu ông Pol Hom, bà Mu Sochua và ông Eng Chhay Eang là Phó Chủ tịch CNRP trong ngày 2/4 vừa qua là chưa phù hợp với điều 47 mới của điều lệ đảng CNRP, với lý do, việc bầu chọn này đã quá 30 ngày kể từ ngày ông Sam Rainsy từ chức Chủ tịch và rời khỏi CNRP.

Bộ Nội vụ Campuchia đề nghị CNRP cần thực hiện đúng điều lệ của chính đảng này. 

Ngày 2/3, CNRP đã tổ chức đại hội bất thường, sửa đổi điều 45 và 47 điều lệ của đảng; đồng thời bầu ông Kem Sokha, khi đó là quyền Chủ tịch đảng, giữ chức Chủ tịch, thay ông Sam Rainsy vừa từ chức vào ngày 11/2 để tránh cho đảng này khỏi nguy cơ bị giải thể do Luật Chính đảng mới được thông qua; đồng thời bầu ông Pol Hom, bà Mu Sochua và ông Eng Chhay Eang giữ chức Phó Chủ tịch đảng.

Tuy nhiên, ngày 22/3, Bộ Nội vụ Campuchia ra văn bản thông báo CNRP đã thực hiện sai điều lệ đảng khi tiến hành bầu chọn Ban lãnh đạo mới; đồng thời yêu cầu đảng này rút khẩu hiệu “Đổi xã trưởng phục vụ đảng bằng xã trưởng phục vụ dân” khỏi chính sách tranh cử của đảng trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường vào tháng 6 tới.

Ngày 29/3, đại diện Bộ Nội vụ Campuchia và CNRP đã có cuộc họp kín thảo luận về vấn đề trên, nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Ngày 2/4, CNRP đã phải tiến hành họp Ban Chấp hành Trung ương, bầu lại ông Kem Sokha là Chủ tịch đảng; bầu lại ông Pol Hom, bà Mu Sochua và ông Eng Chhay Eang giữ chức Phó Chủ tịch đảng; đồng thời rút khẩu hiệu tranh cử theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Điều 47 mới trong điều lệ CNRP quy định, trong trường hợp Chủ tịch đảng từ trần, từ chức, mất tư cách thành viên hoặc mất khả năng lãnh đạo đảng, và được Ban Chấp hành Trung ương xác nhận, nếu nhiệm kỳ còn dưới 18 tháng, một Phó Chủ tịch đảng lớn tuổi nhất sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch đảng; nếu không có Phó Chủ tịch đảng, Ban Chấp hành Trung ương phải bầu chọn ít nhất một Phó Chủ tịch mới, chậm nhất là 30 ngày, trong số các thành viên của mình, với đa số phiếu tuyệt đối (50%+1) của tất cả các thành viên Ban Chấp hành Trung ương, để giúp việc cho Chủ tịch đảng đến hết nhiệm kỳ.

Nếu nhiệm kỳ còn trên 18 tháng, Ban Thường vụ Trung ương phải ấn định thời gian tổ chức Đại hội bất thường, bầu chọn Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới chậm nhất là 30 ngày, để lãnh đạo đảng đến hết nhiệm kỳ./.
(TTXVN/Vietnam+)