Ngày 17/1, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật đã tổ chức lễ công bố bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba.

Bộ sách gồm 15 tập với trên 3.300 tác phẩm, trong đó được bổ sung trên 800 tài liệu mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912-1969 đã được xác minh và thẩm định.

Bộ sách là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Những tư tưởng lớn của Người được phản ánh trong bộ sách là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để tiến tới giải phóng triệt để con người. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc là con đường phát triển, là mục tiêu, là bước đi của cách mạng Việt Nam, là triết lý phát triển Việt Nam trong thời đại mới.

Tìm ra con đường giải phóng và phát triển của dân tộc đúng quy luật, hợp lòng dân, thuận theo sự tiến hóa của nhân loại là cống hiến lý luận sáng tạo và là di sản tư tưởng có giá trị vĩnh hằng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong số 800 tài liệu mới được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba, đại diện Ban Biên tập cho biết có những bài viết, bài nói chuyện thể hiện các quan điểm rất mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chưa từng thấy trong các tác phẩm của Người công bố trước đó.

Ví dụ, những tài liệu cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án việc rải chất độc hóa học ở miền Nam Việt Nam gây tổn hại sức khỏe con người những năm 1961, 1962; những tài liệu Hồ Chí Minh khẳng định "Nước phải lấy đoàn thể làm cốt cán, đoàn thể lấy cán bộ làm cốt cán, cán bộ lấy đạo đức làm cốt cán;..."

Ba tập đầu của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba được xuất bản đúng vào dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trọn bộ 15 tập cùng với đĩa CD sẽ được hoàn thành xuất bản dự kiến vào tháng 5/2011.

Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập được xuất bản lần thứ nhất với 10 tập vào năm 1990; xuất bản lần thứ hai năm 2000 với 12 tập./.