Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương khuyến khích các đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ôtô hoặc thuê xe ôtô để phục vụ công tác.

Theo nội dung văn bản này, việc mua sắm ôtô mới chỉ được thực hiện khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu xe ôtô so với tiêu chuẩn, định mức. Ngoài ra, điều kiện khác là sau khi rà soát, sắp xếp trong số xe ôtô hiện có thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mà không có xe ôtô phù hợp để điều chuyển.

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, định mức xe ôtô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. Với đơn vị thuộc địa phương quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Văn bản cũng nêu rõ, đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, các đơn vị, ban quản lý dự án có nhu cầu trang bị xe cần xây dựng phương án trang bị xe ôtô, phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn kinh phí,... báo cáo cơ quan chủ quản để lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về phương thức mua sắm xe ôtô, lãnh đạo ngành tài chính cho biết, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ôtô trong năm 2017.

Việc hoãn mua sắm tập trung trước đó cũng được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ với lý do tiến độ rà soát, sắp xếp ôtô của các bộ, ngành, địa phương không đồng đều nên cơ quan chức năng chưa xác định được nhu cầu mua xe của cả nước.

Trước đó, từ tháng 10/2016, Bộ Tài chính là đơn vị đi đầu trong việc kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón lãnh đạo. Chế độ khoán được tính với xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày của chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương)./.