Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô thay thế quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, địa phương không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ôtô.

Đây là một trong những nội dung tại công văn vừa được Bộ Tài chính gửi các bộ, ngành, địa phương nhằm hướng dẫn việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018.

Nói thêm về trường hợp trên, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu, chỉ với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài có hiệp định đã được ký kết quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ôtô thì việc mua xe phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo hiệp định.

[Bộ Tài chính yêu cầu đấu giá công khai ôtô dôi dư của các bộ, tỉnh]

Với việc mua sắm xe ôtô phục vụ công tác, trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô, lãnh đạo ngành tài chính cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định trước ngày 1/1/2018.

Sau khi Chính phủ ban hành nghị định, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại xe ôtô hiện có, điều chuyển xe từ nơi thừa sang nơi thiếu.

“Trường hợp còn thiếu xe ôtô theo tiêu chuẩn, định mức mà không có xe ôtô phù hợp để điều chuyển thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mua xe ôtô trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật,” văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ./.