Bo Tai chinh muon khoan kinh phi xe cong voi tap doan, tong cong ty hinh anh 1Từ 1/10, một số lãnh đạo Bộ Tài chính đã được khoán kinh phí ôtô đưa đón từ nhà tới cơ quan theo giá taxi. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị một số tập đoàn, tổng công ty như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Bảo Việt có cơ chế khoán kinh phí sử dụng ôtô công với một số chức danh lãnh đạo.

Đây là một phần trong thông báo số 790/TB- BTC về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ôtô công được Bộ Tài chính công bố ngày 19/12.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc. Các chức danh được đề nghị là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Qua đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện, báo cáo bộ trước ngày 31/12.

Tương tự, với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu (Tập đoàn Bảo Việt), lãnh đạo bộ này đề nghị người đại diện phần vốn Nhà nước đề xuất với Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí. Việc này theo đề nghị của Bộ Tài chính sẽ áp dụng với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị,… và đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp.

Với một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính khác (Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), lãnh đạo bộ yêu cầu các đơn vị rà soát, sắp xếp số lượng xe ôtô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, đối với trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc đang được bố trí sử dụng xe, lãnh đạo ngành tài chính cũng đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện đúng theo quy định.

Trước đó, từ 1/10, Bộ Tài chính đã đi đầu khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón lãnh đạo (Thứ trưởng và lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25) trong đó đơn giá được tính theo giá cước của các hãng taxi. Lãnh đạo Bộ Tài chính mới đây cho biết đây chỉ là bước đầu và sẽ có báo cáo Thủ tướng để sửa đổi quy định về xe công./.

Xuân Dũng (Vietnam+)