Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, đến 30/6, Ngân hàng Nhà nước đã giải ngân được gần 4,3 tỷ đồng trên tổng số vốn kế hoạch cả năm là hơn 73 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 5,8%.

[Vốn đầu tư công: Nghẽn từ đầu vào, nền kinh tế mất cả triệu tỷ đồng]

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Ngân hàng Nhà nước chỉ đạt 5,8% là thông tin được nhắc tới trong buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với 13 bộ, cơ quan, địa phương có số vốn đầu tư công giải ngân chậm vào sáng 25/7.

Tuy nhiên, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cùng ngày lại cho rằng, tỷ lệ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác. Thực tế, tỷ lệ vốn giải ngân của Ngân hàng Nhà nước là 56,14%.

Trả lời cho những thông tin trên, đại diện Bộ Tài chính dẫn Nghị quyết số 29/2016/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao tổng kế hoạch chi đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước là hơn 73 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn hơn 73 tỷ đồng trên theo đại diện ngành tài chính cũng được nêu tại quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Số vốn hơn 73 tỷ đồng này bao gồm: số vốn đúng quy định là trên 7,6 tỷ đồng và số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là trên 65,7 tỷ đồng.

Trong khi ấy, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến hết 30/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải ngân gần 4,3 tỷ đồng.

“Vì vậy, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến 30/6 là 5,8% so với tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 73,38 tỷ đồng,” đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Đại diện ngành tài chính cũng cho biết thêm, với số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng là trên 65,7 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp thẩm quyền tiếp tục phân bổ cho dự án./.