Theo lãnh đạo Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, trong tuần tới, Bộ sẽ hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Quỹ này sẽ được hoạt động một cách hoàn toàn công khai và minh bạch./.

(Vnews/Vietnam+)