Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem và trả lời câu hỏi trực tuyến đợt II/2014. (Nguồn ảnh: PV/Vietnam+)

Nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngày 4/6 tới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức giao lưu trực tuyến đợt I/2015 về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo tinh thần trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với 63 sở tài nguyên và môi trường các tỉnh/thành phố trên cả nước sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, với chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.”

Để có thể giải đáp các câu hỏi cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các vấn đề liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường quản lý, hệ thống giao lưu trực tuyến sẽ bắt đầu tiếp nhận câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp từ ngày 29/5.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận câu hỏi và trả lời vướng mắc của người dân và doanh nghiệp qua địa chỉ http://gltt.monre.gov.vn. Đối với các sở tài nguyên và môi trường sẽ tiếp nhận qua địa chỉ http://têntỉnh monre.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, người dân và doanh nghiệp có thể liên hệ qua số điện thoại 04.37956868 (số máy lẻ 2226); địa chỉ thư điện tử: gltt@monre.gov.vn và phongtonghop@monre.gov.vn.

Giao lưu trực tuyến là hoạt động được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai định kỳ thường xuyên từ tháng 12/2005. Đến nay, ngành này đã tổ chức thành công 14 đợt giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Qua các đợt giao lưu trực tuyến, Bộ và ngành tài nguyên và môi trường đã tiếp nhận, giải đáp và tháo gỡ được nhiều vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp đồng thời, ghi nhận và tiếp thu được nhiều đề xuất để hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trước đó, trong năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức giao lưu trực tuyến về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đợt 1 và đợt 2) với tổng số hơn 2.000 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; trong đó đất đai là lĩnh vực chiếm khoảng 80%, lĩnh vực môi trường 16%, còn lại là các lĩnh vực khác../.