Sáng 13/2, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị triển khai các quyết định công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị này.

Theo các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành trong các ngày 12, 13/2/2020, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa; ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Bo Thong tin Truyen thong dieu dong va bo nhiem 13 can bo lanh dao hinh anh 1Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Nguyễn Thành Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Báo chí. (Ảnh: Ngô Lộc)

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Cùng với đó, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Bo Thong tin Truyen thong dieu dong va bo nhiem 13 can bo lanh dao hinh anh 2Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, Phạm Anh Tuấn trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ Văn phòng Bộ, Cục Viễn thông và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Ảnh: Ngô Lộc)

Ông Lê Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng.

Ông Bùi Hoàng Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng-phụ trách Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách điều hành Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Lê Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

Ông Nguyễn Văn Bá, Phó Tổng biên tập báo VietNamNet, giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Bo Thong tin Truyen thong dieu dong va bo nhiem 13 can bo lanh dao hinh anh 3Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Phạm Anh Tuấn trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Vụ Kế hoạch tài chính, báo VietNamNet, tạp chí Thông tin và Truyền thông (Ảnh: Ngô Lộc)

Ông Vũ Chí Kiên, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính.

Các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ nêu trên cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đây là sự kiện lịch sử khi Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị ở quy mô lớn, có các cán bộ được luân chuyển, có những cán bộ được thử thách ở vị trí cao hơn và cũng có những người nhận trọng trách ở vị trí khác.

Mục tiêu chính, quan trọng của lần điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông lần này là để đào tạo, phát triển cán bộ.

Bày tỏ sự tin tưởng các cán bộ lãnh đạo mới được giao nhiệm vụ sẽ vượt qua được thách thức, ông Hùng cho rằng, sự thay đổi, luân chuyển cán bộ lần này rất đặc biệt là tạo ra sự cân bằng, kết hợp giữa đổi mới và truyền thống để các đơn vị phát triển ổn định./.

Minh Sơn (Vietnam+)