Nhân viên điện lực hướng dẫn người dân Sín Thầu (Điện Biên) sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến tháng 6/2015, các tổng công ty điện lực đã bán điện trực tiếp đến 88% số xã trên cả nước, với hơn 14 triệu hộ nông thôn có điện lưới quốc gia, tương đương gần 84% số hộ nông thôn.

EVN đang tập trung vốn đầu tư các dự án theo Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đáp ứng mục tiêu đến năm 2020, hầu hết các hộ dân nông thôn có điện và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Theo EVN, trong giai đoạn 2011-2015, Tập đoàn đã chú trọng đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo với 99,59% số xã và 98,22% số hộ dân nông thôn trên cả nước được sử dụng điện, vượt mục tiêu của Chính phủ là tới cuối năm 2015 đạt 98% hộ nông thôn có điện.

Tỷ lệ có điện tại khu vực nông thôn các tỉnh Tây Nguyên đã đạt 99,83% về số xã và 95,8% về số hộ dân. Khu vực nông thôn Tây Nam Bộ là 98,85% số xã và hơn 97% số hộ dân. Khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đạt gần 97% về số xã và xấp xỉ 84% số hộ dân. ​

Riêng trên tuyến biên giới quốc gia, đến nay hầu hết các xã biên giới đã được cấp điện, giúp chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

EVN cũng đảm nhận cung cấp điện cho 8/12 huyện đảo Vân Đồn-Quảng Ninh; Cát Hải-Hải Phòng; Lý Sơn-Quảng Ngãi; Phú Quý-Bình Thuận; Côn Đảo-Bà Rịa-Vũng Tàu; Phú Quốc, Kiên Hải-Kiên Giang.

Thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN còn hoàn thành các dự án cáp ngầm vượt biển để đưa điện từ đất liền ra các huyện đảo Phú Quốc, Cô Tô và Lý Sơn và đường dây trên trên không ra đảo Kiên Hải.

Về các giải pháp đầu tư phát triển điện nông thôn giai đoạn năm năm tới, trong năm 2015, EVN sẽ hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đăng ký vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công 2016-2020 đối với tất cả các dự án của các tỉnh/địa phương được Chính phủ giao cho Tập đoàn thực hiện. Đồng thời, tập đoàn bố trí đầy đủ theo tiến độ nhu cầu vốn đối ứng trong kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện đúng tiến độ trong các năm tiếp theo./.