Bo truong Dao Ngoc Dung danh 12 ngay de tiep cong dan trong nam 2019 hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hôm nay 26/12, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

[Đối thoại là nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo]

Theo điều 18 Luật Tiếp công dân và điều 4 của Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan của Chính phủ có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất một ngày mỗi tháng. Thực hiện quy định này, trong năm 2019, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẽ có 12 ngày trực tiếp tiếp công dân, mỗi tháng sẽ có một ngày.

Lịch tiếp công dân cụ thể của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong năm 2019 như sau:

Bo truong Dao Ngoc Dung danh 12 ngay de tiep cong dan trong nam 2019 hinh anh 2(Ảnh: Bộ Lao động-thương binh và Xã hội)

Theo Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo cho công dân biết thời gian trả lời.

Ngoài việc tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập còn phải hực hiện tiếp công dân đột xuất trong các vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.../.

Hồng Kiều (Vietnam+)