Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông tin chính thức về việc nhận chìm 1 triệu tấn bùn nạo vét. (Video: Nhóm PV/Vietnam+)

Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 3/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức thông tin về việc nhận chìm 1 triệu tấn bùn nạo vét của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Bộ trưởng cho rằng, vẫn có người dân nhầm lẫn việc nạo vét bùn khu quay tàu là chất thải. Trên thực tế hiện nay, thuật ngữ Luật Biển và Công ước London, luôn quan niệm bùn nạo vét là tài nguyên và cố gắng xem xét tái sử dụng tài nguyên này.

Lý giải thêm, theo Người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngay từ năm 2014, khi Bộ này thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án và theo Luật Bảo vệ Môi trường 2015, cơ quan chức năng đã luôn quan tâm đến việc hài hoà với luật pháp quốc tế, chú ý đảm bảo đánh giá các vấn đề tác động từ hoạt động này đến tài nguyên môi trường biển.

"Quan điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước tiên đương nhiên là bảo vệ môi trường, không thể đánh đổi môi trường. Nhưng vấn đề môi trường phải hài hoà với phát triển. Để đảm bảo những điều này đều phải dựa trên quy định của pháp luật, các cơ sở khoa học xác đáng," Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói./.