Máy bay tiêm kích tàng hình đa năng F-35. (Nguồn: Flickr)

Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) khu vực Canada đã triển khai cuộc tập trận mang tên "Lá chắn Cảnh giác."

Cuộc tập trận thực địa này, diễn ra từ ngày 17-21/10, là một trong loạt tập trận thường niên "Lá chắn Cảnh giác NORAD" với địa bàn trải rộng khắp lãnh thổ hai nước Mỹ và Canada.

Trong cuộc tập trận năm nay (Lá chắn Cảnh giác 17), các lực lượng hỗ trợ NORAD triển khai những chiến dịch bảo vệ không phận ở khu vực cực Bắc và vùng Bắc Cực, thực hành khả năng phát hiện, nhận dạng, và đương đầu với những mối đe dọa có khả năng xảy ra ở một số khu vực hẻo lánh nhất của thế giới.

Cuộc tập trận đem lại những bài tập thực tế quý giá, bao trùm nhiều khu vực thuộc NORAD và triển khai những thiết bị phòng không tới những khu vực phía Bắc của Canada và Mỹ, cho phép NORAD duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, chống lại những mối đe dọa và đối phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

NORAD là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ phối hợp giữa Mỹ và Canada. NORAD chịu trách nhiệm giám sát, đưa ra các cảnh báo va phối hợp tác chiến phòng thủ trên không giữa hai quốc gia./.