Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+)


Chiều 24/5, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh và các đơn vị trực thuộc làm rõ thông tin về hiệu quả đầu tư trang thiết bị y tế được phản ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

[Phát hiện lãng phí khủng khiếp trong việc mua sắm thiết bị y tế]

Mấy ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải thông tin về việc phát hiện lãng phí khủng khiếp trong việc mua sắm thiết bị y tế.

Thông tin có phản ảnh về kết quả kiểm toán chuyên đề công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế năm 2015 tại một số cơ sở khám chữa bệnh.

Để làm rõ sự việc nêu trên và kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư mua sắm và tăng cường hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) đề nghị Sở Y tế và các đơn vị y tế trực thuộc kiểm tra, rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc tổ chức quản lý, đấu thầu mua sắm và khai thác sử dụng trang thiết bị y tế (thiết bị và hóa chất, vật tư tiêu hao y tế) tại đơn vị mình.

Các đơn vị trên giải trình và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm nếu có. Đặc biệt lưu ý những trường hợp cụ thể đã được cơ quan Kiểm toán Nhà nước nêu tên.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trên báo cáo những thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, sử dụng trang thiết bị y tế trong thời gian tới; và khẩn trương chấn chỉnh, có phương án khắc phục các nội dung theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Các đơn vị trên gửi báo cáo về Bộ Y tế trước 31/5/2017 để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét và kịp thời chỉ đạo giải quyết./.