Số thu ngân sách tính tới hết tháng Năm chỉ bằng 100,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chi ngân sách đã tăng 10,4%, điều này đã đẩy bội chi ngân sách trong 5 tháng lên trên 77.000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố ngày hôm nay 31/5, con số bội chi trên bằng khoảng 48% dự toán cả năm. Trong đó, nếu tính riêng tháng Năm, số bội chi là khoảng hơn 21.000 tỷ đồng.

[Chưa điều chỉnh kế hoạch thu chi ngân sách 2013]

Nói cụ thể hơn về số thu ngân sách, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy con số này trong 5 tháng năm 2013 là 299.000 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán. Số thu này so với cùng kỳ năm 2012 bằng khoảng 100,7%.

Trong đó, thu nội địa có mức tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trên 200.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm 1,4% so với năm ngoái và chỉ đạt 49.700 tỷ đồng.

Về chi ngân sách, trong tháng Năm, số chi ngân sách được cơ quan quản lý công bố là hơn 73.000 tỷ đồng. Nếu tính chung cả 5 tháng, số chi đã ước đạt trên 376.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nói thêm về tình hình huy động vốn cho  ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho hay, trong tháng Năm, cơ quan quản lý đã đã tổ chức huy động được 19.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Lũy kế đến hết tháng 5/2013, ngành tài chính đã huy động được gần 112.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 65,83% nhiệm vụ huy động vốn cả năm 2013./.

Xuân Dũng (Vietnam+)