Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 30/11, bốn công ty (Nước sạch số 2 Hà Nội - NS2, Nước sạch Lai Châu – LCW, Thực phẩm Cholimex – CMF và Xe điện Hà Nội – HNT) đã chính thức đưa 92 triệu cổ phiếu giao dịch trên sàn UpCoM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với tổng giá trị đăng ký giao dịch 919,8 tỷ đồng.

Cụ thể, Nước sạch số 2 Hà Nội có số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 56,8 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu là 10.100 đồng/cổ phiếu.

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tiền thân trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội  do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành lập từ năm 1996.

Năm 2015, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần có vốn điều lệ 568 tỷ đồng, trong đó Công ty Nước sạch Hà Nội nắm giữ 96,64% vốn.

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của NS2 là sản xuất và cung cấp nước sạch cho người tiêu dùng các khu vực quận Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

Bên cạnh đó, ba công ty khác cùng ngày lên sàn là Nước sạch Lai Châu có số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch gần 21,6 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu. Công ty Thực phẩm Cholimex đăng ký giao dịch 8,1 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu và Công ty Xe điện Hà Nội chứng khoán giao dịch 5,5 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu./.