Chiều 27/1, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ đã tổ chức gặp mặt mừng Đảng, đón xuân Tân Mão 2011, tổng kết phối hợp công tác năm 2010.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong năm 2010, tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp, với chức năng là những cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc và phục vụ các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, bốn Văn phòng đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng của hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Chính phủ và Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Trong bối cảnh năm 2010 có nhiều sự kiện chính trị và hoạt động đối ngoại quan trọng, các Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu đề xuất trong việc xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện chương trình hoạt động của các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước một cách hợp lý khoa học, hiệu quả, đặc biệt là có những đóng góp tích cực vào quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước.

Bốn Văn phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ công tác trao đổi, bồi dưỡng đào tạo cán bộ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc và trực tiếp phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Bước sang năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đề nghị bốn Văn phòng tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của mỗi cơ quan cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa bốn Văn phòng trên tất cả các lĩmh vực công tác, đáp ứng nhiệm vụ cụ thể là chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tham mưu và đề xuất với các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước chiến lược định hướng, cũng như kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 theo các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng trân trọng chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức bốn Văn phòng năm mới hạnh phúc, thành công, đóng góp nhiều hơn nữa trong thành tựu chung của đất nước./.