Bà Rousseff bị cáo buộc chỉnh sửa bảng quyết toán của chính quyền. (Ảnh: politicoscope.com)

Ngày 17/4, Hạ viện Brazil đã bắt đầu bỏ phiếu về việc có luận tội Tổng thống Dilma Rousseff hay không.

Nếu 2/3 số Hạ nghị sỹ (342 người) bỏ phiếu “có”, việc luận tội Tổng thống Rousseff sẽ được đưa lên Thượng viện xem xét.

Bà Rousseff bị cáo buộc chỉnh sửa bảng quyết toán của chính quyền để che giấu tình trạng thâm hụt ngân sách trong năm bầu cử. Bà biện hộ rằng việc chỉnh sửa này là phổ biến dưới thời các chính quyền tiền nhiệm và không thể bị coi là hành vi có thể bị đem ra luận tội./.