IBGE - Viện Địa lý và Thống kê Brazil cho biết, sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm vừa qua đạt mức kỷ lục 209,5 triệu tấn, tăng 7,7% so với năm 2014.

IBGE dự báo sản lượng ngũ cốc của quốc gia sản xuất lương thực hàng đầu thế giới này sẽ tiếp tục phá mức kỷ lục của năm 2015 và có thể đạt 210,7 triệu tấn trong năm 2016.

Diện tích canh tác nông nghiệp của Brazil năm 2015 vào khoảng gần 58 triệu hécta, tăng 1,8% so với năm 2014.

Đậu tương, gạo và ngô chiếm tới 93% tổng diện tích gieo trồng tại nước Nam Mỹ này. Sản lượng đậu tương năm 2015 tăng 11,9% so với năm 2014, tiếp đến là ngô với mức tăng 7,3% và gạo 1,1%.

Nông sản của Brazil chiếm 25% lượng nông sản lưu thông trên thị trường thế giới. Tiềm năng sản xuất và cung ứng lương thực của Brazil có thể đáp ứng 40% nhu cầu lương thực của toàn cầu./.