Ảnh minh họa. (Nguồn: university.utest.com)

Ngày 8/11, Diễn đàn quốc tế chống chủ nghĩa tự do mới lần thứ 10 đã bế mạc tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, với sự tham gia của đại diện hơn 30 phong trào xã hội và chính trị đến từ nhiều quốc gia.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp của cuộc đấu tranh chính trị chống lại xu hướng đi theo chủ nghĩa tự do mới tại Nam Mỹ cũng như tại các khu vực khác trên thế giới, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với trào lưu tiến bộ tại Tây bán cầu.

Các đại biểu Brazil tham dự hội nghị đã tố cáo các thế lực cánh hữu bảo thủ nước này đang nỗ lực "tiến hành một cuộc đảo chính chủ nghĩa tự do mới," đồng thời kêu gọi các phong trào xã hội và tầng lớp trí thức tham gia đấu tranh chống lại những âm mưu đen tối này để bảo vệ những thành quả xã hội mà nhiều chính phủ tiến bộ ở khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là tại Nam Mỹ, đã đem lại cho người dân trong thập kỷ qua.

Diễn đàn do nhật báo Inverta, thuộc Đảng Cộng sản Brazil, Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội cùng Mạng lưới Kinh tế Toàn cầu và Phát triển Bền vững, đồng tổ chức.

Đông đảo đại diện đến từ Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Cuba và Syria đã tham dự Diễn đàn./.