Bức thư của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. (Nguồn: PA)

Nhà bán đấu giá nổi tiếng Sotheby vừa bán đấu giá bức thư của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông gửi Công đảng Anh với giá 600.000 bảng (901.500 USD) cho một nhà sưu tầm Trung Quốc.

Bức thư được đánh máy chữ bằng tiếng Anh có chữ ký của Mao Trạch Đông, với nội dung thỉnh cầu ông Clement Attlee, Chủ tịch Công đảng, sau này là Thủ tướng Anh, hỗ trợ "mọi biện pháp giúp đỡ thiết thực.”

Bức thư được viết tại Hạ Môn, đề ngày 01/11/1937. Trong bức thư, ​ông Mao Trạch Đông khẳng định tinh thần tương ái với dân tộc Anh và yêu cầu Công đảng Anh giúp đỡ Trung Quốc để chống quân đội Nhật Bản mà theo lời lẽ trong bức thư là "một mối nguy hiểm đe dọa tất cả chúng ta.”

Bức thư là một trong những văn bản trao đổi đầu tiên giữa một nhà lãnh đạo Trung Quốc với lãnh đạo phương Tây. Đây cũng là bức thư thứ hai của Mao Trạch Đông được đưa ra bán đấu giá từ nhiều thập kỷ nay.

Trước đó, vào năm 2013, một phong bì viết tay từng được cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông gửi cho Bạc Nhất Ba, một trong "Bát đại nguyên lão" và là cha của chính trị gia "ngã ngựa" Bạc Hy Lai, đã được bán ​với giá hơn 1 triệu USD tại phiên đấu giá ở Bắc Kinh, Trung Quốc./.