Bước vào không gian thiền tịnh, đọc kinh Phật trên gốm truyền thống

Bên cạnh cảm giác tĩnh tâm, “Niết bàn tại thế” chính là một trong những thông điệp mà triển lãm "Kinh Gốm" 2020 muốn đem lại cho người xem.
Minh Anh (Vietnam+)