'Buồng lấy mẫu cách ly an toàn' đã sẵn sàng vào tâm dịch

"Buồng lấy mẫu cách ly an toàn" bảo vệ sức khỏe cho bác sỹ khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đặc biệt là giảm nóng, giảm mất sức khi làm việc trong nắng nóng.
(TTXVN/Vietnam+)