Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Việt Đức về việc yêu cầu xác minh thông tin báo chí đăng tải về chất lượng thuốc trúng thầu trong thời gian vừa qua.

Văn bản trên nêu rõ: "Ngày 4/9/2013, một số cơ quan truyền thông đăng tải thông tin liên quan phát biểu của lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức tại buổi mở thầu mua thuốc năm 2013 của bệnh viện, trong đó đưa ra ý kiến về việc thuốc trúng thầu giá rẻ, chất lượng kém gây phản ứng trái chiều dư luận, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc bệnh viện báo cáo, làm rõ nhiều nội dung."

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Việt Đức xem xét làm rõ thông tin của một số cơ quan truyền thông đăng tải liên quan đến phát biểu của lãnh đạo bệnh viện về thuốc trúng thầu vào bệnh viện giá rẻ, chất lượng kém, không đáp ứng nhu cầu điều trị như “Thuốc rẻ, chất lượng kém vào bệnh viện?”, “Có những loại thuốc đầy đủ các tiêu chí đấu thầu, giá rẻ bằng 1/10 thuốc khác, thế nhưng bệnh nhân dùng thì không khỏi.” “Đã có bệnh viện, sau khi “chấm” thuốc giá rẻ này thì đã không thể dùng cho người bệnh vì chất lượng quá kém, không đáp ứng điều trị”, hoặc “nếu cứ áp dụng cứng nhắc theo quy định của Thông tư 01 về đấu thầu thuốc vào bệnh viện thì chẳng khác nào tự bắn vào chân mình”, “nếu chỉ dùng thuốc giá rẻ thì khó tốt, có khi hại thêm người bệnh vì ngày điều trị kéo dài, hoặc gây tai biến vì thuốc kém hiệu quả”…

Bộ Y tế cũng yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cung cấp các bằng chứng khoa học về các thuốc trúng thầu với giá rẻ, chất lượng kém, không đáp ứng điều trị như phát biểu của lãnh đạo bệnh viện được cơ quan truyền thông đăng tải.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, các bằng chứng khoa học cần căn cứ trên cơ sở tiêu chí, quy trình, phương pháp thực hiện và phân tích kết quả, cỡ mẫu nghiên cứu theo hướng dẫn của Cục Quản lý Dược tại văn bản số 11069/QLD-GT ngày 12/7/2013 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc đảm bảo chất lượng thuốc trong công tác đấu thầu mua thuốc (được đính kèm Công văn này).

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Việt Đức báo cáo về vai trò của Hội đồng thuốc và Điều trị của bệnh viện và Chủ tịch Hội đồng trong việc lựa chọn thuốc để đảm bảo yêu cầu điều trị ở các cấp độ khác nhau căn cứ các nhóm thuốc theo quy định hiện hành về đấu thầu mua thuốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cũng đề nghị Giám đốc Bệnh viện báo cáo các nội dung trên về Bộ Y tế trước ngày 12/9/2013 để Vụ, Cục chức năng xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ./.