Ca Mau huy dong 24.000 ty dong dau tu xay dung nong thon moi hinh anh 1(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Giai đoạn 2011-2015, Cà Mau huy động khoảng 24.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới​, trong đó huy động sức dân góp tiền, hiến đất, ngày công lao động trị giá gần 50% so tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, cầu, đường giao thông nông thôn.

Nhờ huy động có hiệu quả sức dân, Cà Mau đã có 17/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 20,7%.

Ông Đoàn Văn Bình, phó ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau, cho biết Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau giai đoạn 2011-2015 đã làm thay đổi nhanh diện mạo của vùng nông thôn, hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư đúng mức; hệ thống chính trị, An ninh-Quốc phòng ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới được kiện toàn và nâng cao hơn về chất lượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống của nhân dân về vật chất, đời sống, văn hóa, tinh thần.

Trong giai đoạn 2016-2020, Cà Mau phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tập trung triển khai kế hoạch và các giải pháp để có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 42 xã; đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo các tiêu chí bền vững.

Theo đánh giá của ông Đoàn Văn Bình, xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, giao thông nông thôn tại những xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo, xã ven biển.

Do đó, trong thời gian tới, chính quyền cơ sở cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến công tác giảm nghèo, đào tạo và giải quyết việc làm, phát triển nhân rộng nhiều mô hình sản xuất bền vững.

Khi các hộ dân có được nguồn thu nhập ổn định, đời sống nâng cao thì mới có đủ điều kiện tham gia đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau./.
Kim Há (TTXVN/Vietnam+)