Thu hoạch lúa tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Ngày 16/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XV đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng qua; đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra trong năm 2015.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, trong những tháng cuối năm, tỉnh ủy Cà Mau khẩn trương chỉ đạo hoàn thành Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2020; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện tốt kế hoạch sản xuất ngư-nông-lâm nghiệp năm 2015; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và khắc phục kịp thời hậu quả sau thiên tai…

Cà Mau tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trang bị cho doanh nghiệp những kiến thức cần thiết để chủ động hội nhập quốc tế khi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định tự do thương mại (FTA) có hiệu lực; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, phấn đấu đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch đầu tư công trình giai đoạn 5 năm 2016-2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, quản lý chất lượng công trình, đặc biệt là xây dựng đường về trung tâm xã, giao thông nông thôn, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.

Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng bộ các cấp./.