(Ảnh minh họa: Kim Há/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và những cá nhân có liên quan đến việc để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cụ thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trước cấp trên, những người có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị tại nơi công tác.

Trước đó, tại Công văn số 1540/UBND-NNTN ngày 7/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

[Xử lý mạnh tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài]

Riêng huyện U Minh sớm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và những cá nhân có liên quan đến việc để 2 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vào ngày 19 và 20/3.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành một số nội dung kiểm điểm liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành; việc tuyên truyền, giáo dục ngư dân, xử lý vi phạm; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị liên quan đến vụ việc phương tiện tái phạm, vi phạm kể từ thời điểm sau ngày 23/10/2017 đến nay.

Đồng thời, nghiêm túc đánh giá mức độ hoàn thành, trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân, từ đó nhận thức hình thức kiểm điểm theo mức độ, nhiệm vụ chưa hoàn thành và gửi báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 7/4.

Liên quan đến việc xử lý tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn nghề cào banh lông (khai thác con banh lông thuộc lớp hải sâm), mắc lưới có kích cỡ nhỏ hơn so với quy định.

Các cơ quan chức năng tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài; chú trọng việc phổ biến kiến thức pháp luật nhằm giúp ngư dân nắm rõ ranh giới vùng biển Việt Nam và các chế tài xử phạt nghiêm khắc của các nước lân cận.

Từ đó, ngư dân Cà Mau phòng tránh hiệu quả những rủi ro, hiểm nguy khi hành nghề đánh bắt trên biển./.