Tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký báo cáo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh đầu năm 2018.

Cà Mau có hai phản ánh liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Cụ thể, có thông tin phản ánh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Bắc, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Thông tin Tư liệu, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau khi chưa có bằng Cao cấp lý luận chính trị.

Lý giải về việc này, tỉnh Cà Mau cho rằng năm 2017, Sở Nội vụ có 2 Phó Giám đốc bị bệnh, từ trần; đồng thời khuyết vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và tổ chức bộ máy.

Trước nhu cầu bức xúc về công tác cán bộ ở Sở Nội vụ, đồng thời, với yêu cầu tham mưu của cơ quan nội vụ trong tình hình mới là cần phải có đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu nhằm nghiên cứu, đề xuất, tham mưu các đề tài, đề án mang tầm chiến lược, nhất là thời điểm triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII về công tác tổ chức cán bộ, do đó, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã rà soát nguồn cán bộ, thống nhất chọn bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Bắc vào vị trí Phó Giám đốc Sở Nội vụ (bổ nhiệm ngày 11/1/2018).

[ACV nói gì về việc bổ nhiệm đồng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu?]

Ông Nguyễn Phương Bắc đã đáp ứng được các yêu cầu đào tạo cơ bản như: đại học chính quy, thạc sỹ tập trung, tiến sỹ tập trung tại nước ngoài.

Hiện, ông Nguyễn Phương Bắc đã hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị, bảo vệ đề án tốt nghiệp loại giỏi và sẽ nhận bằng trong tháng 7/2018.

Còn về việc phản ánh về trường hợp bổ nhiệm ông Tô Văn Phết, từ nhân viên thành Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ sau 1 tháng, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thì việc này là chưa chính xác.

Cụ thể, ông Tô Văn Phết đã có quá trình công tác từ 1999-2001 là cán bộ kỹ thuật sau đó là Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Phòng Quản lý dự án của Công ty Phát triển nhà Minh Hải (viên chức).

Tiếp đó, từ năm 2002 đến tháng 5/2009, ông Phết là Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và Môi trường thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau (công chức).

Từ tháng 6/2009-2/2017, ông Tô Văn Phết công tác tại Ban quản lý dự án, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (hợp đồng lao động).

Từ tháng 3/2017-2/2018, ông Tô Văn Phết đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Cà Mau (hợp đồng lao động).

Lý giải về việc này, tỉnh Cà Mau cho rằng do nhu cầu công tác cán bộ tại Ban Quản lý Dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau còn thiếu 2 Phó Giám đốc và 7 biên chế chính thức.

Nhận thấy ông Tô Văn Phết trước đây là công chức, viên chức nhà nước và hiện là Phó Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà tỉnh Cà Mau đã đáp ứng được các yêu cầu về trình độ, năng lực, kinh nghiệm và các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã xét tuyển đặc cách vào viên chức; đồng thời, bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh theo các quy định./.
Huỳnh Anh (TTXVN/Vietnam+)