Ca Mau se tang dien tich nuoi tom sinh thai len 37.800ha hinh anh 1Nông dân tỉnh Cà Mau thu hoạch tôm. (Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, đến năm 2020 tỉnh phát triển mở rộng diện tích nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đạt 27.800ha và trên 10.000ha nuôi tôm sinh thái được chứng nhận.

Tỉnh phấn đấu có từ 4.000-5.000 ha diện tích nuôi tôm được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng nhân rộng nuôi tôm quảng canh kết hợp đa đang đối tượng nuôi trên diện tích 100.000 ha, nuôi tôm sinh thái theo mô hình sản xuất luân canh lúa-tôm trên diện tích 53.000ha.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho hay, địa phương đã triển khai các giải pháp để phát triển ngành hàng tôm sinh thái. Theo đó, Cà Mau tiếp tục xây dựng hoàn thiện Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến đến năm 2030 để sớm triển khai thực hiện.

Giải pháp thực hiện là hợp tác với trường Đại học Cần Thơ xây dựng Đề án phát triển hàng tôm sú sinh thái, nghiên cứu để chứng nhận đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC….

Bên cạnh đó, đầu tư cho nghiên cứu cải tiến quy trình nuôi tôm sinh thái để nâng cao nâng suất và hiệu quả; tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành vùng nuôi quy mô lớn có sự quản lý của cộng đồng và sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang tích cực hỗ trợ cho nông dân về quy trình, kỹ thuật trong thực hiện nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng và chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện thu mẫu giống tôm kiểm soát dư lượng kháng sinh, hóa chất cấm. Ngoài ra, thực hiện dự báo, quan trắc môi trường, tăng cường quản lý và phòng bệnh trên tôm nuôi./.

Kim Há (TTXVN/Vietnam+)