Ca Mau yeu cau ra soat lai ket luan ve sai pham trong su dung dat hinh anh 1(Ảnh chỉ có tính minh họa: Kim Há/TTXVN)

Kết luận 05/KL-TT ngày 25/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau (từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2016) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Cà Mau

Tuy vậy, sau khi Thanh tra tỉnh ban hành và công bố kết luận nói trên thì có ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận đối với một số nội dung theo kết luận của thanh tra.

Trước sự việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa ký Công văn số 8967/UBND-NNTN ngày 9/11/2018 về việc thanh tra việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Công văn nói trên nêu rõ dau khi xem xét nội dung Kết luận số 05 của Chánh Thanh tra tỉnh và theo thông tin phản ánh của dư luận thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Chánh thanh tra tỉnh tổ chức rà soát lại những nội dung tại Kết luận thanh tra nêu trên.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đối chiếu quy định của pháp luật, các văn bản chủ trương, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh để làm rõ thêm những nội dung chưa được diễn đạt rõ ràng và những vấn đề dư luận quan tâm; tránh suy diễn không đúng bản chất sự việc, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội của tỉnh; nhất là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua đó, nhằm đảm bảo kết luận thanh tra được khách quan, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu lực và tính khả thi; báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/11/2018 để xem xét, quyết định.

[Quyết liệt xử lý các công trình sai phạm ở Sóc Sơn trong tháng 11]

Theo nội dung Kết luận số 05 của Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau, qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần đất ngoài chỉ giới đường đỏ dọc theo 5 tuyến đường, gồm Quảng lộ Phụng Hiệp, Hải Thượng Lãn Ông, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi và Nguyễn Tất Thành cho thấy, từ năm 2014-2016, cơ quan Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 134 hộ dân; trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cấp 129 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 11.523,8m2.

Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đối với phần đất này là thực hiện không đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất.

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dânthành phố Cà Mau và Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo, ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân sở hữu phần đất do Nhà nước quản lý, khi chưa có chủ trương cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Về biện pháp xử lý khắc phục sai phạm, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và các ngành chức năng thu hồi, cấp đổi 104 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân tại 2 tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông và Quảng lộ Phụng Hiệp.

Sau khi xử lý thu hồi và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau và các sở, ngành chức năng quản lý chặt chẽ phần đất này.

Đối với 30 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Trãi và Ngô Quyền, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức truy thu số tiền sử dụng đất tại 3 tuyến đường nói trên để nộp vào ngân sách Nhà nước; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.../.
Kim Há (TTXVN/Vietnam+)