Ca nuoc co hon 3,1 trieu nguoi huong luong huu, tro cap bao hiem hinh anh 1Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2017 tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là hơn 3,1 triệu người, tăng 18,7% so với năm 2012.

Đây là thông tin đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 28/6 tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế- xã hội.

Theo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 21- NQ/TW, đến 31/12/2017, toàn quốc có số người tham gia bảo hiểm xã hội là 13,82 triệu người, tăng 3,25 triệu người so với năm 2012 (tăng 30,8%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11,775 triệu người, tăng 3,5 triệu người so với năm 2012 (tăng 42,4%); số người tham gia bảo hiểm y tế là 79,95 triệu người, tăng 20,97 triệu người so với năm 2012 (tăng 35,6%) đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số.

Ca nuoc co hon 3,1 trieu nguoi huong luong huu, tro cap bao hiem hinh anh 2Giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động. (Ảnh: TTXVN)

Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong 5 năm đã giải quyết chế độ cho 762.460 người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp hằng tháng, đưa tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tại thời điểm 31/12/2017 lên trên 3,1 triệu người (tăng 18,7% so với năm 2012).

Trong 5 năm, cơ quan bảo hiểm đã iải quyết cho trên 3,78 triệu người hưởng trợ cấp một lần (bình quân trên 756.000 người/năm); hơn 38,49 triệu lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (bình quân 7,7 triệu lượt người/năm) và 3,93 triệu lượt người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (bình quân mỗi năm 786.000 người/năm).

Đối với bảo hiểm y tế, trong 5 năm cơ quan bảo hiểm đã giải quyết cho 714,44 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bình quân mỗi năm là 142,9 triệu lượt người, tăng 17% so với năm 2012.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số những hạn chế, bất cập phổ biến như: việc quán triệt Nghị quyết ở một số nơi chưa sâu rộng, còn hình thức, chủ yếu chỉ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong hệ thống chính trị mà chưa đến đối tượng đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một số cấp ủy, chính quyền còn coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ riêng của ngành bảo hiểm xã hội.

Ca nuoc co hon 3,1 trieu nguoi huong luong huu, tro cap bao hiem hinh anh 3Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy mạnh mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW vừa để khẳng định các thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Kết quả sơ kết và những kinh nghiệm sẽ là bài học quý báu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, cán bộ trong toàn ngành đã rất nỗ lực, biến những áp lực thành động lực, đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, ngành bảo hiểm xã hội rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý, xây dựng từ nhiều phía.

Bà Nguyễn Thị Minh cũng bày tỏ mong lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện để cơ quan bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, phục vụ người dân, người lao động trên địa bàn ngày càng tốt hơn./.
Hồng Kiều (Vietnam+)