Cac bo chua thuc hien ket luan kiem toan co the bi dung rut kinh phi hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị có báo cáo cụ thể về hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng ngân sách năm 2016.

Theo văn bản trên, đối với các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với quyết toán ngân sách năm 2016, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm sai phạm, tồn tại và thu nộp đủ ngân sách với các khoản thu, chi sai chế độ, tiêu chuẩn.

[Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 23.000 tỷ đồng]

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị được kiểm toán kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và báo cáo cụ thể về mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả.

Phía Bộ Tài chính lưu ý các đơn vị báo cáo kết quả xử lý vi phạm về tài chính ngân sách năm 2016 trước 1/10/2018 theo quy định.

“Những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước 30/11,” văn bản của ngành tài chính nêu lên.

Sau ngày 30/11, trường hợp các bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo nêu trên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết sẽ yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng với bộ, cơ quan Trung ương. Bộ Tài chính cũng tính tới việc tạm dừng việc rút bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với số kinh phí sai phạm Kiểm toán Nhà nước kết luận.

Lãnh đạo ngành tài chính cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ những bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán chưa gửi báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước./.


Xuân Dũng (Vietnam+)