Giàn khai thác mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: PVN)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặt mục tiêu trong quý 2 sẽ khai thác 6,05 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó dầu thô là 3,55 triệu tấn và khai thác khí là 2,5 tỷ mét khối.

Với giá dầu dự kiến tháng Tư và trong quý 2/2017 khoảng 50 USD/thùng, tỷ giá là 22.500 đồng/USD, PVN cũng đặt mục tiêu doanh thu toàn tập đoàn trong cả quý 2/2017 là 102,5 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách toàn tập đoàn là 18,9 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, so với kết quả thực hiện trong quý 1, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp này đều giảm mạnh.

​Trước đó, trong quý 1, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong quý 1/2017 ước đạt 6,45 triệu tấn, vượt 5,0% kế hoạch quý 1. Trong đó, sản lượng khai thác dầu ước đạt 3,93 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch quý 1/2017. Riêng khai thác dầu ở trong nước quý 1 ước đạt 3,44 triệu tấn, vượt 5,0% kế hoạch quý 1/2017 còn ở nước ngoài ước đạt 0,49 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch quý 1/2017.

Ngoài ra, sản lượng khai thác khí trong quý 1 ước đạt 2,52 tỷ m3, cũng vượt 5,7% kế hoạch quý 1. Về sản xuất điện, PVN cho biết, đến hết quý 1, sản lượng điện đạt khoảng 5,44 tỷ kWh. Trong khi sản xuất đạm trong quý 1 ước đạt 447 nghìn tấn, vượt 9,7% kế hoạch quý 1. Còn sản xuất xăng dầu cũng đạt 1,69 triệu tấn, vượt 15,5% kế hoạch quý 1/2017.

Từ kết quả trên, tính trong quý 1/2017, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 117,1 nghìn tỷ đồng, vượt 16,0% kế hoạch quý 1 và bằng 27% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch quý I và bằng 30% kế hoạch năm.

Cũng theo doanh nghiệp này, trong quý 1/2017, PVN nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, vượt 12,2% so với kế hoạch quý 1 và bằng 28% kế hoạch năm.

​Để hoàn thành mục tiêu trong quý 2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó ​nhấn mạnh đến việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí, đồng thời đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017.

Ngoài ra, lãnh đạo PVN cho biết, tập đoàn sẽ bám sát biến động của giá dầu thế giới để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra./.

Dự kiến doanh thu của PVN trong quý 1-2/2017 (nghìn tỷ đồng):