Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm vừa chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khu công nghiệp và có chính sách khuyến khích việc xây dựng bếp ăn tập thể.

Theo kết luận tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, trong năm 2011, việc kiểm soát thực phẩm tại các khu công nghiệp còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Y tế nghiên cứu lộ trình bắt buộc các cơ sở có đông công nhân phải có bếp ăn tập thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7/2012.

Bên cạnh đó, hiện nay, tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm còn thấp. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng là nông dân và phụ nữ trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

Mặt khác, các đơn vị cần tổ chức cuộc vận động các hộ dân, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ký cam kết thực hiện "Ba không": Không sản xuất rau không an toàn; không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2012-2015; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại địa phương./.