Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cho biết, các công ty trên toàn cầu đã chi gần 500 tỷ USD mỗi năm để xây dựng thương hiệu, và số tiền này đã vượt cả số vốn đầu tư cho hoạt động nghiên cứu-phát triển (R&D) và thiết kế.

Báo cáo mang tựa đề "Nhãn hiệu: Danh tiếng và hình ảnh trên thị trường toàn cầu" là báo cáo thứ hai của WIPO, thường được công bố hai năm một lần.

Theo báo cáo, các công ty trên thế giới đã đầu tư khoảng 466 tỷ USD để xây dựng thương hiệu trong năm 2011 và thậm chí con số này sẽ còn cao hơn nữa nếu tính cả chi phí cho chiến lược tiếp thị, truyền thông doanh nghiệp, các dịch vụ khác cũng như chi phí nội bộ trong công ty liên quan đến (quảng bá) thương hiệu.

Ví dụ như riêng ở Mỹ, tất cả các chi phí cho xây dựng thương hiệu của các công ty trong năm 2010 là 340 tỷ USD, và con số này vượt quá số tiền của các công ty Mỹ rót vào hoạt động R&D hoặc thiết kế.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng giá trị thương hiệu trung bình của các công ty ở những nền kinh tế có thu nhập trung bình đã tăng trưởng nhanh hơn so với các công ty ở các nền kinh tế có thu nhập cao.

Thống kê từ WIPO cho thấy tỷ trọng giá trị thương hiệu của các nền kinh tế thu nhập trung bình trong tổng giá trị của 500 thương hiệu hàng đầu thế giới đã tăng từ 6% lên 9% trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2013.

Báo cáo cũng tập trung vào việc các công ty sử dụng thương hiệu như thế nào để phân biệt sản phẩm của họ từ các đối thủ cạnh tranh và việc tăng cường dùng thương hiệu có ý nghĩa như thế nào đối với người tiêu dùng, sự cạnh tranh trên thị trường và khả năng đổi mới sáng tạo./.

Vân Anh (TTXVN)