Sáng 29/9, các cử tri Áo đã tới các địa điểm bỏ phiếu để tham gia cuộc tổng tuyển cử mà nhiều khả năng liên minh theo chủ trương ôn hòa vẫn tiếp tục cầm quyền cho dù có thể giành được kết quả bầu cử kém nhất từ trước tới nay.

Khoảng 6,4 triệu cử tri Áo đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu. Hai Đảng Dân chủ Xã hội (SPOe) và Đảng Nhân dân (OeVP) theo đường lối bảo thủ - chia sẻ quyền lực từ năm 2008 - đều muốn giành chiến thắng, song dường như sẽ thu được kết quả bầu cử kém nhất kể từ năm 1945.

Do đó, hai đảng này có thể sẽ phải cần liên minh với một đảng thứ ba để giành đa số ghế trong Quốc hội. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy SPOe dự kiến giành được 27-28% số phiếu bầu, trong khi tỷ lệ ủng hộ OeVP sẽ vào khoảng từ 22 đến 25%.

Hai đảng này có thể sẽ liên minh với đảng Xanh khi dự kiến tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng này sẽ khoảng từ 14 đến 15%.

Dự kiến, các địa điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày và kết quả ban đầu sẽ được công bố ngay sau đó.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2008, SPOe giành được 29,3% số phiều bầu (chiếm 57 ghế trong tổng số 183 ghế tại Quốc hội) , đứng thứ hai là OeVP được 26%, được 51 ghế.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm đó đạt tới 78,8%./.