Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với Đại hội - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đến ngày 12/1, đã có 121 điện mừng từ 103 đảng và 14 tổ chức của 69 nước trên thế giới chúc mừng Đại hội XI của Đảng.

1- Từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống, có điện mừng của:

- Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
- Đảng Cộng sản Trung Quốc.
- Đảng Nhân dân Campuchia.
- Đảng Cộng sản Cuba.
- Đảng Lao động Triều Tiên.

2- Từ các nước châu Á và châu Đại Dương, có điện mừng của:

- Đảng FUNCINPEC Campuchia.
- Đảng Golka Indonesia.
- Đảng Tổ chức thống nhất dân tộc Mãlai Malaysia.
- Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar.
- Đảng Hành động nhân dân Singapore.
- Đảng Cộng sản Ấn Độ.
- Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít.
- Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP).
- Khối Tiến lên toàn Ấn Độ.
- Đảng Cộng sản Bangladesh.
- Đảng Công nhân Bangladesh.
- Đảng Liên đoàn nhân dân Bangladesh.
- Đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc.
- Đảng Dân chủ Hàn Quốc.
- Đảng Cộng sản Nhật Bản.
- Đảng Dân chủ Nhật Bản.
- Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản.
- Đảng Công minh Nhật Bản.
- Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản.
- Đảng Lao động New Zealand.
- Đảng Nhân dân Mông Cổ.
- Đảng Cộng sản Sri Lanka.
- Mặt trận Giải phóng nhân dân Sri Lanka.
- Mặt trận Tự do quốc gia, Sri Lanka.
- Đảng Cộng sản Australia.
- Đảng Cách mạng xã hội chủ nghĩa Australia.

3- Từ các nước châu Âu, có điện mừng của:

- Đảng Cộng sản Armenia.
- Đảng Cộng sản Azerbaijan.
- Đảng Công nhân Ireland.
- Đảng Cộng sản Anh.
- Đảng Cộng sản Anh Mácxít Lêninnít.
- Đảng Cộng sản Anh mới.
- Đảng Cộng sản Áo.
- Liên minh Dân chủ Cánh tả Ba Lan.
- Đảng Cộng sản Belarus.
- Đảng Lao động Bỉ.
- Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha.
- Đảng Cộng sản Đức.
- Đảng Cánh tả Đức.
- Đảng Xã hội Dân chủ Đức.
- Đảng Cộng sản Hà Lan mới.
- Đảng Công nhân Cộng sản Hungary.
- Đảng Xã hội Hungary.
- Đảng Cộng sản Hy Lạp.
- Đảng của những người cộng sản Italy.
- Đảng Dân chủ Italy.
- Đảng Cộng sản Luxembourg.
- Đảng Cộng sản Malte.
- Đảng của những người cộng sản Cộng hòa Moldova.
- Đảng Cộng sản Na Uy.
- Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
- Thành uỷ Mátxcơva và Thành ủy Saint Peterburg Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
- Đảng "Nước Nga thống nhất".
- Đảng bộ Saint Peterburg Đảng "Nước Nga thống nhất".
- Đảng Công nhân Cộng sản Nga - Đảng Cách mạng của những người cộng sản.
- Liên đoàn các đảng cộng sản - Đảng Cộng sản Liên Xô.
- Đảng Nước Nga công bằng.
- Đảng Cộng sản Pháp.
- Đảng Xã hội Pháp.
- Đảng Cộng sản Công nhân Phần Lan.
- Đảng Cộng sản công nhân vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội Phần Lan.
- Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp.
- Đảng Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ.
- Đảng Cộng sản Séc-Morava.
- Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha.
- Đảng của những người cộng sản Catalunha, Tây Ban Nha.
- Đảng Lao động Thuỵ Sĩ.
- Đảng Cộng sản Ukraine.
- Đảng Cộng sản Slovakia.

4- Từ các nước Châu Mỹ, có điện mừng của :
- Đảng Cộng sản Argentina.
- Đảng Cộng sản Brazil (PcdoB).
- Đảng Lao động Brazil.
- Đảng Cộng sản Chile.
- Đảng Mặt trận rộng rãi Costa Rica.
- Đảng Tiền phong nhân dân Costa Rica.
- Đảng Phong trào cánh tả thống nhất, Cộng hòa Dominicana.
- Đảng Giải pháp cách mạng Dominicana.
- Đảng Liên minh Cách mạng quốc gia Guatemala.
- Đảng Cộng sản Mỹ.
- Đảng Cách mạng dân chủ Panama.
- Đảng Nhân dân Panama.
- Đảng Cộng sản Paraguay.
- Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc đỏ.
- Đảng Xã hội Uruguay.
- Đảng Cộng sản Venezuela.
- Đảng Phong trào Tuyển cử nhân dân, Venezuela.

5- Từ các nước Trung Đông - Châu Phi, có điện mừng của:

- Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc Algeria.
- Đảng Phong trào giải phóng nhân dân Angola (MPLA).
- Đảng Mặt trận Polisario, Arập Sahara.
- Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe - Mặt trận Yêu nước.
- Đảng Cộng sản Lebanon.
- Đảng Tiến bộ xã hội chủ nghĩa Morocco.
- Đảng Độc lập Morocco.
- Đảng Phong trào giải phóng Mozambique (FRELIMO).
- Đảng Cộng sản Jordan.
- Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
- Đảng Cộng sản Syrie.
- Đảng Xã hội Arập Baath, Syrie.
- Đảng Đại hội Dân tộc Sudan.

6- Từ các tổ chức, có điện mừng của:

- Hội đồng Hòa bình thế giới.
- Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng Châu Á (ICAPP).
- Ủy ban Thông tin về Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội.
- Hội Hữu nghị Anh - Việt.
- Hội Hữu nghị Ba Lan - Việt Nam.
- Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam.
- Viện Văn hóa Chile - Việt Nam.
- Hội Hữu nghị Nga - Việt Nam.
- Chi hội Hữu nghị Nga - Việt Nam Saint Peterburg.
- Hội Hữu nghị và Đoàn kết Venezuela - Việt Nam.
- Đại sứ quán các nước Nigeria, Australia tại Việt Nam./.