Cac dia phuong bi Bo Tai chinh 'doi tien' vi chay i ca tram ty dong hinh anh 1Bộ Tài chính đề nghị các địa phương cân đối ngân sách để trả nợ đúng hạn. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị trả nợ dứt điểm với khoản vay theo chương trình tín dụng lãi suất 0%.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã cho các địa phương vay vốn tín dụng với lãi suất 0% để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản,...

[Nhiều địa phương xin bổ sung vốn ODA nhưng giải ngân chỉ được 40%]

Tuy nhiên, thời gian qua, một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết gây khó khăn lớn cho ngân hàng trong cân đối nguồn vốn, ảnh hưởng tình hình tài chính ngân hàng.

Từ đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí dự toán ngân sách địa phương hàng năm để trả nợ dứt điểm các khoản nợ quá hạn.

Ngoài ra, các địa phương cũng được yêu cầu trả nợ đầy đủ với số dư nợ của chương trình tín dụng trên trong thời gian năm 2019-2023 theo hợp đồng đã ký kết.

Hiện tại, tổng dư nợ đến 31/12/2018 của chương trình vay vốn lãi suất 0% là hơn 7.000 tỷ đồng trong đó nợ quá hạn là khoảng 480 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc các địa phương cân đối bố trí trả nợ đầy đủ đúng hạn là một trong các căn cứ để các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho địa phương vay vốn mới từ ngân sách Nhà nước thời gian tới./.

Xuân Dũng (Vietnam+)