Tư vấn cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa cục thuế Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

"Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính" là chủ đề của hội thảo được Bộ Nội vụ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức tại thành phố Cần Thơ, ngày 9/10.

Hội thảo có sự tham gia của các bộ, ngành và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Bộ Nội vụ, một trong những mục tiêu của cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết 30/NQ-CP là xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trọng tâm của mục tiêu cải cách hành chính là nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chất lượng dịch vụ công từng bước được nâng cao.

Ông Phạm Minh Hùng, Giám đốc Dự án Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ cho biết, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có nhiều quy định, chính sách, nhiều thông tư, nghị định và văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành, từ đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Hùng thời gian qua hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, không có sự phân định rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, kết quả đạt được của tổ chức theo các quy định cũng như về các nội dung phân công, phân nhiệm, kế hoạch hành động, trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ của tổ chức chưa có động lực phấn đấu, chưa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng và phát triển tổ chức.

Theo Bộ Nội vụ, mặc dù thời gian qua, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ ban hành và tổ chức thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuy nhiên các nội dung và hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước vẫn chưa thực sự đạt được kết quả như mong muốn...

Tại hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Giang, Hưng Yên… cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính tại các địa phương, Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện hết sức thuận lợi; đồng thời Bộ Nội vụ cũng tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho các địa phương trước khi triển khai thực hiện.

Các nội dung văn bản thể hiện rõ mục đích, yêu cầu, nhất là cách thức tổ chức triển khai kèm với đề án mẫu đã tạo thuận lợi cho các cơ quan, địa phương khi triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, các địa phương đều gặp khó do các văn bản hiện hành chưa quy định rõ việc xác định số lượng, vị trí việc làm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế do trong quá trình cài đặt phải chỉnh sửa nhiều lần, làm gián đoạn truy cập của các đơn vị, ảnh hưởng đến tiến độ nhập tin của các đơn vị…

Để tháo gỡ khó khăn cho cải cách hành chính, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố cũng kiến nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn ngạch công chức, quy định ngạch công chức trong các cơ quan hành chính, danh mục vị trí việc làm chung cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện để thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ cần sớm ban hành khung chuẩn thông tin về cán bộ công chức, viên chức (các trường hợp bắt buộc) và thống nhất định dạng quản lý, chuẩn nối kết để phần mềm triển khai của các đơn vị có thể kết nối thuận lợi…/.