Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngày 28/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI với 64/64 phiếu bầu, đạt 100%.

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI với số phiếu bầu 64/64, đạt 100%.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (tái đắc cử) và Nguyễn Thanh Mai (nguyên là Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV).

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đều tái đắc cử là các ông Nguyễn Anh Cương, Vương Đức Sáng và Lương Văn Cầu. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đã bầu 17 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và 25 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 28/6, tại thành phố Thái Nguyên, Hội đồng nhân dân (Hội đồng Nhân dân) tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Ủy ban Nhân dân) tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII với 98,6% số phiếu bầu; ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII, và bà Hà Thị Bích Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII.

Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ba Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Nhữ Văn Tâm, ông Đoàn Văn Tuấn và ông Trịnh Việt Hùng.

Tại kỳ họp, 21 người đã được bầu vào chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, 23 người được bầu vào Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ngày 28/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, với số phiếu tín nhiệm 100%, bà Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII.

Các ông Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Phong được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Với số phiếu tín nhiệm 100%, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Các ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII, tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII cũng đã bầu 19 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII; bầu 24 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Sáng 28/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ I-khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Dương Văn Trang (sinh năm 1961, quê Quảng Ngãi), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân với 97,5% phiếu bầu. Bà Ayun H’bút được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân với 95% phiếu bầu.

Ông Võ Ngọc Thành (sinh năm 1963, quê Bình Định) được tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với 93,75% phiếu bầu.

Ba Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ trước là: bà Huỳnh Nữ Thu Hà, ông Nguyễn Đức Hoàng và ông Kpă Thuyên đều tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với số phiếu lần lượt đạt 92,5%; 93,75% và 96,25%.

Cùng với việc bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI cũng đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác phòng chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống tội phạm; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ xem xét để thông qua một số tờ trình quan trọng liên quan tới đầu tư cho giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng./.