Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ hai, giới thiệu sơ bộ danh sách người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Trong ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai, thống nhất lập danh sách gồm 10 đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất danh sách 114 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tỉnh Sơn La đã thảo luận, thống nhất danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Sơn La. Theo đó, tỉnh Sơn La được bầu 7 đại biểu, gồm 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Sơn La là 3 (đơn vị).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai. Theo đó, Lâm Đồng có 16 người ứng cử vào đại biểu Quốc hội; trong đó, 15 người được các cơ quan, đơn vị giới thiệu, có một người tự ứng cử.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại địa phương gồm 12 người, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu với cơ cấu.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách sơ bộ 93 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai. Các đại biểu đã thống nhất sơ bộ danh sách tổng số người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là 11 người; trong đó có 2 người do Trung ương giới thiệu, 9 người do địa phương giới thiệu. Đối với 1 trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV do không đủ điều kiện về hồ sơ nên không được đưa vào danh sách.

Các đại biểu cũng đã thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 111 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Tính đến 17 giờ ngày 12/3, có 10/10 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo phân bổ của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và nộp hồ sơ giới thiệu người ứng cử về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh với 12 người được giới thiệu.

Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, có 106 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu đã hoàn thành việc giới thiệu vào ngày 10/3. Theo đó, tổng số người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 126.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh tổ chức, các đại biểu thống nhất biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm 245 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người ứng cử cho thấy có 10/10 ứng cử viên được cử tri biểu quyết tín nhiệm 100%. Tuy nhiên, tính đến ngày 16/3, có một ứng cử viên xin rút không tham gia ứng cử.

Đến ngày 15/3, Ủy ban bầu cử đã chốt danh sách 101 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hội nghị hiệp thương lần hai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 15 người và danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 119 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai. Số lượng đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình được bầu là 6 đại biểu. Tổng số đại biểu ứng cử 12 đại biểu.

Tổng số người được phân bổ ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI là 123 người; tổng số người tham gia ứng cử 123 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 17 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và 147 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ hai giới thiệu danh sách 104 đại biểu ứng cửa, trong đó có 11 ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và 93 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.