Lớp học theo mô hình VNEN, học sinh ngồi thành từng nhóm. (Ảnh: TTXVN)

Trong công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chiều tối 18/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận việc áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) chưa thực sự phù hợp với điều kiện của nhiều địa phương nên đã gặp nhiều khó khăn. 

Mặt khác, trong những năm đầu triển khai, một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về mô hình và điều kiện áp dụng. Cán bộ quản lý và giáo viên chưa được chuẩn bị chu đáo, một bộ phận ngại đổi mới hoặc áp dụng mô hình một cách máy móc.”

“Việc triển khai nóng vội, áp dụng ngay cả ở những trường còn khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, sĩ số lớp học đông... dẫn đến việc tổ chức hoạt động giáo dục chưa đạt được hiệu quả mong muốn, gây ra những băn khoăn trong dư luận,” công văn nêu rõ.

Bên cạnh những hạn chế của VNEN, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định, kết quả 3 năm thử nghiệm cho thấy mô hình có nhiều điểm tích cực, tạo được môi trường giáo dục thân thiện, dân chủ trong nhà trường và lớp học. Học sinh tích cực, tự lực, tự quản trong học tập. Mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng được tăng cường. 

Ông Nhạ cũng khẳng định những ưu điểm và bất cập nói trên trong áp dụng mô hình trường học mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chủ động nghiên cứu, áp dụng các phương thức giáo dục tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn để đảm bảo thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục. 

Các cơ sở giáo dục chủ động nghiên cứu, lựa chọn các thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào phương thức giáo dục đang áp dụng. 

Cụ thể, Bộ đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh khuyến khích các cơ sở giáo dục đang triển khai mô hình trường học mới tiếp tục triển khai trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực và duy trì trong suốt cấp học vì quyền lợi của học sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục không áp dụng mô hình trường học mới, có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh và dư luận xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hủ động chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của địa phương.

Mô hình trường tiểu học mới được Bộ đưa vào áp dụng từ năm 2012 nhưng sau 3 năm triển khai đã gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Gần đây, một số địa phương đã yêu cầu dừng mở rộng mô hình này để có những nghiên cứu, tổng kết kỹ hơn về hiệu quả thực tế của mô hình VNEN./.