Các địa phương từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường

Với nhiều nỗ lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh, đến nay, nhiều nơi đang dần trở lại trạng thái bình thường mới, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội theo hướng vững chắc, phù hợp thực tế.
(TTXVN/Vietnam+)